Noen av oppdragene i Januar og Februar 2021

Alle bilene samlet på et sted for første gang
Profilbetong, høy støpekant på Askøy
Vi leverte fiberbetong til forsterkning av bunnen i en stein båt
Noen ganger hjelper vi kunder med pumpesjåfør. Dette er på Voss
Her var 32 meter akkurat nok.
Når jeg var liten gutt ønsket jeg å kjøre radiostyrt bil, det tok litt tid .